רכישת כרטיסים
מדיניות ביטולים מדיניות ביטולים

מדיניות ביטולים

ביטול הזמנה עד 48 (ארבעים ושמונה) שעות טרם מועד ההגעה לפארק
החברה (או מי מטעמה) לא תגבה דמי ביטול.

ביטול הזמנה פחות מ -48 (ארבעים ושמונה) שעות ועד 24 (עשרים וארבע) שעות טרם מועד ההגעה לפארק
החברה (או מי מטעמה) תגבה מהמזמין, באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לחברה על ידי המשתמש דמי ביטול בסך 50% (חמישים אחוז) משווי ההזמנה הכולל.

אי הגעה לפארק המים במועד שהוזמן או ביטול ביום ההגעה עצמו
החברה (או מי מטעמה) תגבה מהמזמין, באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לחברה על ידי המשתמש דמי ביטול בסך 100% (מאה אחוז) משווי ההזמנה הכולל.